TEORIA I GRAMATYKA JĘZYKA

 • - dr hab. prof. US Swietłana Niewzorowa - kierowniczka

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • - dr hab. Piotr Wojdak

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • - dr Monika Lisowska

  • Działalność naukowa

   Zainteresowania naukowe związane z językoznawstwem hiszpańskim, w szczególności z takimi gałęziami językoznawstwa jak: semantyka, pragmatyka, gramatyka. Dorobek naukowy dotyczy głównie badań nad słownictwem deprecjonującym w języku hiszpańskim oraz z wyrażeniami przysłówkowymi kwantyfikującymi dodatnio w tymże języku. Od roku 2005 – członek Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów.

  • Wybrane publikacje

   • “La expresión verbal de las emociones negativas: el caso del insulto”, Studia Romanica Posnaniensia, Versita, Warszawa, 2010, vol. XXXVII, str.3-13.
   • „’La falta de inteligencia’ como objeto de insulto. Un análisis sobre el léxico coloquial y argótico del español contemporáneo”, Romanica Cracoviensia, t. 11 (2011), str. 258-266.
   • “Sobre el insulto y el léxico denigratorio”, Neophilologica, nr 24 (2012), str. 167-176.
   • “La ironía en el acto de insultar”, [w:] J. F. Val Álvaro et al. (red.) De la unidad del lenguaje a la diversidad de las lenguas, Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2013, str. 514-524.
   • “La ironía en el léxico denigrante”, [w:] Z. Bułat Silva et al. (red.) Variación, contraste, circulación. Pespectivas lingüísticas en el hispanismo actual., Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, str. 253-262.
   • “El pronombre” [w:] Nowikow, W. (red.) Gramática contrastiva español-polaco, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2017, str. 379- 473.
   • “Sobre la superposición de los conceptos de ‘cuantificación’ e ‘intensificación’ en la lingüística”, [w:] A.M. López González i in. (red.) Voces dialogantes: estudios en homenaje al profesor Wiaczesław Nowikow. Łodź: Wydawnictwo UŁ, 2019, str. 235-242.
   • “Acerca del carácter cuantificador de las locuciones adverbiales con la preposición ‘hasta’”, [w] W. Nowikow i in. (red.) Lingüística hispánica teórica y aplicada. Estudios léxico-gramaticales, didácticos y traductológicos, Łodź: Wydawnictwo UŁ, 2020, str. 173-183.
   • “Sobre la categoría gramatical de las locuciones cuantificativas elativas con estructura de sintagma nominal”, Studia iberystyczne, nr 19 (2020), str. 121-134.
  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   • Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego
   • Gramatyka historyczna języka hiszpańskiego z elementami historii języka
   • Gramatyka kontrastywna języka hiszpańskiego
   • Elementy semantyki i leksykologii języka hiszpańskiego
   • Słowotwórstwo we współczesnym języku hiszpańskim
   • Odmiany geograficzne i środowiskowe języka hiszpańskiego
 • - dr Manuel Perez Machado

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.