ZESPOŁY BADAWCZE W INSTYTUCIE JĘZYKOZNAWSTWA:

Socjolingwistyka, etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa

dr hab. Hanna Pułaczewska, prof. US – kierownik

prof. dr hab. Ewa Komorowska

dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US

dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof. US

dr hab. Agnieszka Stępkowska, prof. US

dr Katarzyna Kondzioła-Pich

dr Dorota Dziadosz

dr Barbara Kosik-Szwejkowska

mgr Urszula Chwesiuk

 

Frazeologia i paremiologia

dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US – kierownik

prof. dr hab. Ewa Kołodziejek

dr hab. Barbara Komenda-Earle, prof. US

dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US

dr Beata Afeltowicz

dr M. Hordy

dr M. Kabata

 

Translatoryka i teoria przekładu

dr hab. Piotr Sulikowski, prof. US – kierownik

dr Anna Porchawka-Mulicka

dr Emil Lesner

mgr Alina Szwajczuk

 

Leksykologia i leksykografia

dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof. US – kierownik

dr Katarzyna Sztandarska

dr Edyta Bocian

mgr Monika Kasjanowicz-Szczepańska

 

Teoria i gramatyka języka

dr hab. Swietłana Niewzorowa, prof. US – kierownik

dr hab. Piotr Wojdak

dr Monika Lisowska

mgr Manuel Perez Machado

 

Stylistyka tekstów artystycznych i użytkowych

dr hab. Leonarda Mariak, prof. US – kierownik

dr hab. Adrianna Seniów, prof. US

dr hab. Dorota Kozaryn, prof. US

dr hab. Agnieszka Szczaus

dr Magdalena Zyga

 

Lingwistyczna analiza dyskursu medialnego

dr Małgorzata Sokół – kierownik

dr Ewa Glapka

dr Agnieszka Szlachta

dr Rafał Sidorowicz

dr Anna Łazuka

mgr Angelo Sollano

 

Glottodydaktyka i badania wielojęzyczności

dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US – kierownik

dr hab. Krystyna Janaszek, prof. US

dr Javier Fernandez Gonzalez

dr Sylwia Łuszczyńska

dr Wioletta Piegzik

dr Jolanta Sypiańska

dr Dorota Orsson

 

Lingwistyka kognitywna, biolingwistyka

dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US – kierownik

dr hab. Anna Pilarski, prof. US

dr hab. Beata Rycielska, prof. US

dr Anna Sulikowska

dr Maria Brenda

dr Katarzyna Ochmańska

dr Małgorzata Osiewicz-Maternowska

dr Witosz Awedyk

 

Języki celtyckie i mniejszościowe – ujęcie interdyscyplinarne

dr hab. Sylwester Jaworski – kierownik

dr hab. Sabine Asmus, prof. dyd. US

dr Monika Skorasińska

mgr Michał Baran

 

Metodyka nauczania języka

dr Adriana Goldman – kierownik

dr Izabela Pietrzyk

dr Agnieszka Krzanowska

mgr Joanna Gołębiecka

mgr Ding Duczek

mgr Wioletta Szóstak

mgr Karolina Jeżyna

mgr Barbara Kowalewska

mgr Weronika Kudyba

mgr Alejandro Rogla Irun

mgr Danuta Raumer

mgr Irina Sklema

mgr Barbara Witek

dr Matthias Guttke

dr Patrycja Kamińska

mgr Marcin Izmajłowicz

mgr Anna Kowalik

mgr Marta Brok