Projekt: Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota”

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-U032/17

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W latach 2018–2020 w Instytucie Językoznawstwa US jest realizowany projekt Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota”. Został on wysoko oceniony przez ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i zajął drugie miejsce w kraju w konkursie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 485 000 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym, oś III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014–2020).

Głównym celem projektu jest promowanie i rozwijanie dwu- i wielojęzyczności wśród dzieci i młodzieży (w wieku od 6 do 16 lat). Dzięki uzyskanemu wsparciu wykwalifikowani lektorzy języków obcych prowadzą cykliczne bezpłatne zajęcia w oparciu o autorskie programy kształcenia. Oferta obejmuje równoległą naukę dwóch języków obcych (tj. angielskiego i rosyjskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, norweskiego i włoskiego). Poznawaniu każdego języka towarzyszą zajęcia o historii i kulturze danego kraju.

 

Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota” to pierwsza w historii Uniwersytetu Szczecińskiego uczelnia dla najmłodszych, działająca już od 2012 roku. Obecnie jest realizowana ósma edycja zajęć, a wśród naszych absolwentów jest już ponad tysiąc małych poliglotów. Więcej informacji: www.malypoliglota.usz.edu.pl.

 

Kierownik projektu: dr Agnieszka Szlachta

Koordynator ds. merytorycznych projektu: dr Nina Pielacińska

Koordynator ds. finansowych: mgr Agnieszka Skrycka

Kontakt: malypoliglota@univ.szczecin.pl