Projekt: „Wsparcie dla czasopism naukowych” – „Studia Językoznawcze”

Numer projektu: 383/WCN/2019/1

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W latach 2019–2020 czasopismo naukowe „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” wydawane w Instytucie Językoznawstwa US jest objęte finansowaniem w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Dofinansowanie wynosi 41 975 zł.

W ramach projektu prowadzone są działania mające na celu m.in. podniesienie jakości prac redakcyjnych i wydawniczych, upowszechnienie informacji o czasopiśmie w środowisku naukowym oraz umiędzynarodowienie czasopisma.

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mirosława Białoskórska

Wykonawca projektu: dr Agnieszka Szlachta

Kontakt: studia.jezykoznawcze@usz.edu.pl