Uniwersytet Szczeciński

Instytut Językoznawstwa

tel. 91 444 23 84

 

ul. Mickiewicza 18
70-383 Szczecin
pok. 312