Link do BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/18106/monika-lisowska

 

Imię i nazwisko habilitanta: Monika Lisowska

Tytuł osiągnięcia naukowego: Locuciones adverbiales de cuantificación superlativa positiva en forma de frases preposicionales. Estudio semántico-sintáctico relativo al español europeo, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 334 s., ISBN: 978-83-8220-890-0

Data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania: 20 lutego 2023 r.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr M. Lisowskiej

Data wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania: 02 marca 2023 r.

Uchwała nr 10/2023 RNIJ z 02.03.2023 r. ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego dr. hab. w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo wszczętego na wniosek dr M. Lisowskiej

Data powołania komisji habilitacyjnej w pełnym składzie:  11 maja 2023 r.

Uchwała nr 19/2023 Rady Naukowej Instytutu Językoznawstwa z 11.05.2023 r. ws. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu ws. nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dr M. Lisowskiej

Skład komisji habilitacyjnej:

1. prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – przewodnicząca,

2. dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) – sekretarz,

3. prof. dr hab. Andrzej Zieliński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – recenzent,

4. prof. dr hab. Jacek Perlin (Uniwersytet Warszawski) – recenzent,

5. dr hab. Marek Baran, prof. UG (Uniwersytet Gdański) – recenzent,

6. dr hab. Janusz Pawlik, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – recenzent,

7. dr hab. Adrianna Seniów, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) – członkini.

 

Recenzje w postępowaniu habilitacyjnym:

prof. dr hab. Andrzej Zieliński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – recenzent
Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr Monice Lisowskiej(12.07.2023) – prof. dr hab. Andrzej Zieliński

prof. dr hab. Jacek Perlin (Uniwersytet Warszawski) – recenzent 
Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr Monice Lisowskiej(18.08.2023) – prof. dr hab. Jacek Perlin

dr hab. Marek Baran, prof. UG (Uniwersytet Gdański)- recenzent 
Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr Monice Lisowskiej(08.08.2023)- dr hab. Marek Baran, prof. UG

dr hab. Janusz Pawlik, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – recenzent 
Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr Monice Lisowskiej(11.07.2023) – dr hab. Janusz Pawlik, prof. UAM