Link do BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/15839/wioletta-piegzik

 

Imię i nazwisko habilitanta: Wioletta Piegzik

Tytuł osiągnięcia naukowego: monografia – Od intuicji językowej do zachowań intuicyjnych w języku: na przykładzie języka francuskiego jako obcego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, stron 290 ISBN 978-83-01-21799-0

Data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania: 19 stycznia 2022 r.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr W. Piegzik

Data wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania: 17 lutego 2022 r.

Uchwała nr 9/2022 RNIJ z 17.02.2022 r. ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego dr. hab. w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo wszczętego na wniosek dr W. Piegzik

Data powołania komisji habilitacyjnej w pełnym składzie:  2 czerwca 2022 r.

Uchwała nr 30/2022 RNIJ z dnia 2 czerwca 2022 r. ws. powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr W. Piegzik

Skład komisji habilitacyjnej:
1. prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – przewodniczący,
2. dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) – sekretarz,
3. dr hab. Elżbieta Gajewska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – recenzent,
4. dr hab. Radosław Kucharczyk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski) – recenzent,
5. dr hab. Maciej Smuk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski) – recenzent,
6. dr hab. Magdalena Sowa, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – recenzent,
7. dr hab. Leonarda Mariak, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) – członek.

Recenzje w postępowaniu habilitacyjnym:
dr hab. Elżbieta Gajewska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – recenzent
załącznik: Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr W. Piegzik – dr hab. E. Gajewska, prof. UP
dr hab. Radosław Kucharczyk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski) – recenzent 
załącznik: Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr W. Piegzik – dr hab. R. Kucharczyk, prof. UW
dr hab. Maciej Smuk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski) – recenzent 
załącznik: Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr W. Piegzik – dr hab. M. Smuk, prof. UWM
dr hab. Magdalena Sowa, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – recenzent 
załącznik: Recenzja w postępowaniu o nadanie stopnia dra hab. dr W. Piegzik – dr hab. M. Sowa, prof. UMCS

Uchwała Komisji Habilitacyjnej z dnia 24 października 2022 r. w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dr Wioletcie Piegzik.

załącznik: Uchwała Komisji Habilitacyjnej z 24.10.2022 r. w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr W. Piegzik

Uchwała nr 56/2022 Rady Naukowej Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dr Wioletcie Piegzik

załącznik: Uchwała nr 56/2022 Rady Naukowej Instytutu Językoznawstwa z 10.11.2022 r. ws. nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dr W. Piegzik