Uniwersytet Szczeciński Instytut Językoznawstwa uzyskał najwyższe kwalifikacje w postępowaniu konkursowym ogłoszonym przez niemieckiego Partnera Wiodącego Urząd Oder-Welse w ramach projektu INT128 finansowanego przez Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w celu rozwoju „Europejskiej Współpracy Terytorialnej“  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Tematem postępowania konkursowego był management projektu wraz z rolą eksperta w opracowaniu i w przygotowaniu zbioru materiałów polsko-niemieckich dostosowanych językowo do edukacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z uwzględnieniem krajoznawczych informacji o regionie oraz utworzenie cyfrowego banku danych.

Partnerzy w projekcie:

  • DE Amt Oder-Welse jako partner wiodący –Uniwersytet Szczeciński Instytut Językoznawstwa jako ekspert 
  •  PL Gmina Gryfino
  •  PL Gmina Nowogródek Pomorski
  •  PL Gmina Dębno
  •  PL Gmina Kołbaskowo

Zespół Projektowy US WH IJ:

dr Dorota Orsson

mgr Agnieszka Łuczak

mgr Agnieszka Skrycka

Cele projektu i jego oddziaływanie:

Realizacja projektu umożliwia przede wszystkim integrację kulturalno-komunikacyjną w regionie transgranicznym. W obliczu trwających dynamicznych zmian demograficznych oraz stale wzrastającego zapotrzebowania na kwalifikacje komunikacyjne w relacjach międzynarodowych kluczowa rola przypada osiągnięciom systemu edukacji.

Projekt Interreg INT 128 „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy”stanowi „kamień węgielny” w dziedzinie kształcenia młodego pokolenia (wychowanie w kontekście dwu- lub wielojęzycznym) w rejonie pogranicza. Dzięki projektowi zostaną stworzone dodatkowe możliwości zarówno nauki języka polskiego i niemieckiego jako obcego jak i stanie się możliwe lepsze poznanie kultury sąsiedniego kraju.

Udział w projekcie wezmą dzieci i uczniowie z przedszkoli i szkół prowadzonych przez Partnerów Projektu w Polsce i w Niemczech. Uczestnicy będą brali udział w kursach językowych oraz wspólnych spotkaniach, podczas których w sposób praktyczny zostaną sprawdzone nabyte umiejętności językowe. Dla efektywniejszej nauki języka obcego zostaną przygotowane materiały edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z elementami informacji regionalnych i narodowych.

Zdobyta wiedza i uwrażliwienie na kulturę sąsiedniego kraju umożliwią mieszkańcom regionu pogranicza sukcesywne usuwanie barier językowych, kontynuowanie edukacji językowej oraz zwiększą ich szanse na kształcenie zawodowe  oraz korzystanie z każdego etapu edukacji w kraju sąsiednim. Treści projektu są również fundamentem wzajemnego zrozumienia i zaufania. Mają one również bezpośredni wpływ na innowację oraz wzrost gospodarczy na obszarze wsparcia. Zdobyta wiedza i umiejętności przyczyniają się tym samym do wzrostu jakości życia mieszkańców oraz poprawy wzajemnych relacji i komunikacji transgranicznej.