Instytut Językoznawstwa został powołany na mocy Zarządzenia nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku, a działalność rozpoczął 1 października 2019r. Instytut powstał w wyniku zmian strukturze uczelni. Tworzą go językoznawcy, którzy wcześniej zatrudnieni byli w różnych jednostkach dawnego Wydziału Filologicznego, tj. w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa, Instytucie Anglistyki, Instytucie Filologii Słowiańskiej, Instytucie Filologii Germańskiej, Katedrze Filologii Romańskiej, Katedrze Skandynawistyki oraz Katedrze Iberystyki i Latynoamerykanistyki.

Aktualności

    • 21 PAźDZIERNIKA 2020
    Nowy numer nowego e-czasopisma PWN Nauka skierowany do naukowców, dydaktyków i doktorantów

    Nowy numer nowego e-czasopisma PWN Nauka skierowany do naukowców, dydaktyków i doktorantów

    Przedstawiamy nowy numer nowego e-czasopisma PWN Nauka skierowanego do naukowców, dydaktyków i doktorantów: https://nauka.pwn.pl/. Tematem numeru jest OTWARTA NAUKA (OS). O meandrach europejskiego ustawodawstwa oraz o tym, jak będzie wyglądać OS w polskiej nauce, pisze dr Iryna Degtyarova z FRP oraz doradca EURODOC. PWN Nauka śledzi najważniejsze zmiany w nauce i szkolnictwie wyższym. Dlatego oprócz

    więcej