Instytut Językoznawstwa został powołany na mocy Zarządzenia nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku, a działalność rozpoczął 1 października 2019 roku. Instytut powstał w wyniku zmian w strukturze uczelni. Tworzą go językoznawcy, którzy wcześniej zatrudnieni byli w różnych jednostkach dawnego Wydziału Filologicznego, tj. w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa, Instytucie Anglistyki, Instytucie Filologii Słowiańskiej, Instytucie Filologii Germańskiej, Katedrze Filologii Romańskiej, Katedrze Skandynawistyki oraz Katedrze Iberystyki i Latynoamerykanistyki.

Aktualności

  • 31 MARCA 2022
  Zmarł prof. Wolfgang Gladrow

  Zmarł prof. Wolfgang Gladrow

  Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana prof. Wolfganga Gladrowa (1943-2022), wybitnego slawisty, współpracującego od wielu lat z naukowcami naszego Instytutu. Pan Prof. Gladrow od 1981 r. pracował na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie – od 1993 r. do przejścia na emeryturę był profesorem języków wschodniosłowiańskich w tamtejszym Instytucie Slawistyki. Badał zagadnienia składni oraz pragmatyki w

  więcej
  • 16 LUTEGO 2022

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Otwarte Lingwistyczne Debaty XXI wieku/Open linguistic debates of the 21st century (forma zdalna) 21-22 kwietnia 2022 r.

  Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Otwarte lingwistyczne debaty XXI wieku organizowanej w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 21-22.04.2022. Zgodnie z nazwą Konferencji zapraszamy do dyskusji na aktualne tematy z zakresu językoznawstwa, translatoryki i glottodydaktyki, prezentowane z różnych perspektyw, a także do przedstawienia najnowszych doniesień dotyczących tendencji i

  więcej
  • 5 PAźDZIERNIKA 2021

  W dniach 22–24 września 2021 roku odbył się Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej (w formie zdalnej).

  Kongres był organizowany przez Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego (https://mkjkp.usz.edu.pl). Wzięło w nim udział 76 naukowców z 33 zagranicznych i polskich ośrodków naukowych oraz instytucji. Wystąpienia zaprezentowali badacze języka i kultury polskiej m.in. z Chin (Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, Szanghajski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych), Japonii (Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych), Urugwaju (Uniwersytet ORT w Montevideo), Brazylii (Uniwersytet Federalny

  więcej

Na skróty