Koło Naukowe Romanistów

Opiekun: dr hab. Wioletta Piegzik

Koło Naukowe Romanistów skupia studentów kierunku filologia romańska (1. i 2. stopień studiów) zainteresowanych szeroko pojętą problematyką badań nad językiem i kulturą. Język jest nie tylko  narzędziem komunikacji, ale przede wszystkim przedmiotem świadomej i ukierunkowanej obserwacji, analizy, opisu oraz badań empirycznych. Studenci pogłębiają swoją wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego, językoznawstwa francuskiego, psycholingwistyki oraz glottodydaktyki. Spotkania mają formę wykładów interaktywnych, warsztatów oraz dyskusji naukowych.

Motto Koła Naukowego Romanistów wyraża myśl Oliviera Holmesa ,,Język jest krwią duszy, w której myśli mają swe źródło, i do której dążą”.