W dyscyplinie językoznawstwa prowadzone są niżej wymienione kierunki studiów:

 • global communication, studia stacjonarne I stopnia
 • filologia angielska, studia stacjonarne + niestacjonarne I i II stopnia
 • filologia germańska, studia stacjonarne I i II stopnia + niestacjonarne I stopnia
 • filologia germańska z dodatkowym językiem obcym, studia stacjonarne I stopnia
 • filologia hiszpańska / iberystyka – studia hiszpańskie,
  studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • filologia norweska / skandynawistyka – studia norweskie, studia stacjonarne I stopnia
 • filologia romańska, studia stacjonarne II stopnia
 • filologia romańska z językiem obcym do wyboru, studia stacjonarne I stopnia
 • filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym, studia stacjonarne I stopnia
 • lingwistyka dla biznesu tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie,
  studia stacjonarne I stopnia
 • przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym, studia stacjonarne II stopnia

Pracownicy Instytutu prowadzą także zajęcia na kierunkach przypisanych do dyscypliny literaturoznawstwa, funkcjonujących w Instytucie Literatury i Nowych Mediów:

 • filologii polskiej (studia licencjackie i magisterskie),
 • dziennikarstwie i komunikacji i komunikacji społecznej (studia licencjackie)
 • dziennikarstwie i zarządzaniu mediami (studia magisterskie)
 • italianistyce (studia licencjackie i magisterskie)
 • bałtyckich studiach kulturowych (studia magisterskie)