Z ogromnym bólem informuję, że 30 kwietnia 2021 roku zmarła w Krakowie dr Bożena Zinkiewicz-Tomanek, emerytowany adiunkt Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybitna rusycystka i ukrainistka. Doktor Honoris Causa Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa z siedzibą (od 2014 r.) w Winnicy. Ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości RP ds. egzaminów na tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego i członek komisji egzaminacyjnej; Recenzent wydawniczy Wydawnictw  Szkolnych i Pedagogicznych na zlecenie MEN; członek zespołu, opracowującego dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej MEN Standardy  wymagań  egzaminacyjnych języka ukraińskiego.

Dr Bożena Zinkiewicz-Tomanek stała się inicjatorką, założycielką i wieloletnim Kierownikiem Katedry Ukrainistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Za wybitne osiągnięcia w promowaniu kultury polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce otrzymywała liczne odznaczenia i podziękowania Ministerstwa Edukacji Narodowej Polski i Ukrainy, m.in., w 2013 roku dostała z rąk Ambasadora Ukrainy w Polsce, Order Księżnej Olgi za zasługi dla nauki i kultury ukraińskiej.

Dr Bożena Zinkiewicz-Tomanek to autorka (i współautorka), m.in., takich prac jak Struktura słowotwórcza przymiotników motywowanych wyrażeniem przyimkowym we  współczesnym języku rosyjskim (1978) Ćwiczenia z morfologii współczesnego języka rosyjskiego dla studentów filologii rosyjskiej, cz. I, Rzeczownik. Przymiot­nik. Liczebnik. Zaimek (1994); Mały słownik skrótów i skrótowców języka ukraińskiego (1997), Rozmówki polsko-ukraińskie (1992). Gramatyka opisowa języka ukraińskiego. Morfologia. Składnia (2007) oraz ukończona miesiąc przed śmiercią monografia, której, niestety, nie zdążyła wziąć do rąk Od zdrobnień i spieszczeń do ironii i pogardy. Rzeczowniki typu курча, пастуша, рученя we współczesnym języku ukraińskim (2021) itd.  

Odejście dr Bożeny Zinkiewicz-Tomanek jest ogromną stratą dla środowiska naukowego w Polsce i za granicą, szczególnie też dla nas – w Szczecinie.  Panią Doktor znamy bowiem doskonale, gdyż, służąc swoją wszechstronną wiedzą lingwistyczną, uczestniczyła niemal we wszystkich naszych uroczystościach naukowo-organizacyjnych, między innymi, corocznie w międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu Świat Słowian w języku i kulturze, seminariach profesorskich, licznych warsztatach lingwistycznych, z których dwa na zaproszenie Instytutu Slawistyki US poprowadziła w Pobierowie.

Straciliśmy zarówno znakomitą slawistkę, jak i Osobę o wysokiej kulturze osobistej, pogodną, bardzo życzliwą i pomocną, rozśpiewaną „duszę towarzystwa”, wspaniałego człowieka o ogromnej wiedzy i towarzyszącej jej skromności naukowej oraz Człowieka – wzorca moralnego, który niewiele myślał o sobie, ale zawsze myślał o innych.

Dla mnie osobiście jako uczennicy dr Bożeny Zinkiewicz-Tomanek jest to zarówno bolesna strata mistrza naukowego, jak  i najukochańszej przyjaciółki.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach!

                                                                                                                          Prof. dr hab. Ewa Komorowska

                                                                                                                               Instytut Językoznawstwa

                                                                                                                           Uniwersytetu Szczecińskiego