W imieniu Instytutu Językoznawstwa oraz Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej, który odbędzie się w dniach 2022 września 2023 roku w Szczecinie.

Celem kongresu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół różnorodnych aspektów języka, literatury oraz kultury polskiej, wymiana doświadczeń oraz integracja badaczy z krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych.


Nasze zaproszenie kierujemy do językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, medioznawców, socjologów, tłumaczy i innych zainteresowanych osób zajmujących się językiem, literaturą oraz kulturą polską.


Proponujemy następującą tematykę wystąpień:


językoznawstwo: synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, badania porównawcze z udziałem języka polskiego, recepcja dorobku polskich językoznawców w świecie, językowokulturowe aspekty przekładu z języka polskiego i na język polski;


literaturoznawstwo: badania nad Polonią literacką, recepcja dawnej i współczesnej literatury polskiej na świecie, tłumaczenie literatury polskiej na języki obce i literatury obcej na język polski;


glottodydaktyka polonistyczna: nauczanie języka polskiego za granicą, nauczanie języka polskiego jako obcego i ojczystego w Polsce, język polski jako język pochodzenia, funkcjonowanie polonistycznych ośrodków akademickich oraz szkół polonijnych na świecie, status polszczyzny w diasporach polskich na świecie;


historia, kultura, media: recepcja polskiej kultury za granicą, udział Polaków w kulturze światowej, działalność organizacji polonijnych, spuścizna emigrantów polskich i jej recepcja w Polsce i na świecie, prasa polonijna.


Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje, które wpisywać się będą w obszar badań nad polszczyzną i kulturą polską.


Języki konferencji: polski, angielski


Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie


https://mkjkp.usz.edu.pl/


Termin przesyłania abstraktów: do 28 maja 2023 roku.


Akceptacja tematów wystąpień: do 31 maja 2023 roku.

Koszt udziału w kongresie: 500 zł. Cena obejmuje materiały konferencyjne, obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację, udział w wydarzeniach towarzyszących (koncert, zwiedzanie Szczecina z przewodnikiem).

Publikacja artykułu (po pozytywnych recenzjach):


w punktowanym czasopiśmie „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” (www.wnus.edu.pl/sj), które znajduje się w wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki lub


w recenzowanej monografii naukowej wydanej w wydawnictwie z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Goście z krajów zamorskich mogą wziąć udział w kongresie bezpłatnie w trybie online.


Kontakt:
mkjkp@usz.edu.pl

Komitet organizacyjny


dr hab. Adrianna Seniów, prof. US (Instytut Językoznawstwa US)


dr hab. Hanna Pułaczewska, prof. US (Instytut Językoznawstwa US)


dr Dorota Orsson (Uniwersytet w Greifswaldzie)


dr Nina Pielacińska (Instytut Literatury i Nowych Mediów US)

 

Zaproszenie-II-Miedzynarodowy-Kongres-Jezyka-i-Kultury-Polskiej (003)