Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Otwarte lingwistyczne debaty XXI wieku organizowanej w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 21-22.04.2023. Zgodnie z nazwą Konferencji zapraszamy do dyskusji na aktualne tematy z zakresu językoznawstwa, translatoryki i glottodydaktyki, prezentowane z różnych perspektyw, a także do przedstawienia najnowszych doniesień dotyczących tendencji i metod badawczych. Streszczenia prosimy przesyłać w języku angielskim. Językami konferencji są: polski, angielski i niemiecki.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US

 

link do informacji o konferencji: Otwarte Lingwistyczne Debaty 21 wieku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Uniwersytet Szczeciński (usz.edu.pl)