Konferencja jest skierowana do wszelkich osób zainteresowanych problemem przekładu ogólnego, literackiego i specjalistycznego, jak i języków specjalistycznych. Jej tytuł wskazuje na uniwersalne ujęcie problematyki przekładu, co pozwala na stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń zarówno dla teoretyków, jak i praktyków przekładoznawstwa. Obrady odbywać się będą w formie plenarnej (literaturoznawstwo, językoznawstwo, języki specjalistyczne, studia kulturoznawcze).

Językami konferencji są język angielski, niemiecki i polski.

Kontakt: translation.conferences@gmail.com

Szczegółowe informacje Translation Landscapes VII 2023 Invitation + Application Form