Kongres był organizowany przez Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego (https://mkjkp.usz.edu.pl).

Wzięło w nim udział 76 naukowców z 33 zagranicznych i polskich ośrodków naukowych oraz instytucji. Wystąpienia zaprezentowali badacze języka i kultury polskiej m.in. z Chin (Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, Szanghajski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych), Japonii (Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych), Urugwaju (Uniwersytet ORT w Montevideo), Brazylii (Uniwersytet Federalny Stanu Parana w Kurytybie), Ukrainy (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki), Czech (Uniwersytet Ostrawski, Uniwersytet Karola w Pradze) i Niemiec (Uniwersytet w Greifswaldzie, Uniwersytet w Konstancji, Uniwersytet w Lipsku, Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie, Uniwersytet Techniczny w Darmstadt).

W spotkaniach uczestniczyli również badacze z instytutów Polskiej Akademii (Instytut Języka Polskiego PAN, Instytut Slawistyki PAN) oraz licznych uczelni krajowych m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W blisko 70 wystąpieniach naukowcy omówili różnorodne aspekty badań polszczyzny. Podjęto zagadnienia związane z językiem literatury pięknej (np. Eliza Pieciul-Karmińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska) „Baśnie braci Grimm a sprawa polska, czyli co mówią o nas polskie przekłady niemieckich baśni?”), recepcją literatury polskiej na świecie (np. Li Yinan, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych (Chiny) „Współczesna recepcja Henryka Sienkiewicza w Chinach”) czy tłumaczeniem literatury polskiej na języki obce (np. Mao Rui, Szanghajski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych (Chiny) „Recepcja twórczości Stanisława Lema w Chinach i trudności w tłumaczeniu „Cyberiady” na język chiński”).

W osobnych panelach zaprezentowano tematy związane z nauczaniem języka polskiego za granicą (np. Aleksandra Piasecka-Till, Uniwersytet Federalny Stanu Parana w Kurytybie (Brazylia) „Budzenie wrażliwości językowej poprzez nauczanie języka polskiego: Projekt «Licenciar Polonês» w szkołach publicznych Kurytyby”; Magdalena Wiażewicz, Ministerstwo ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny (Niemcy) „Kuźnia talentów i warsztat kowali. Nauczanie języka polskiego jako obcego i języka pochodzenia w Szkole Europejskiej”; Iryna Bundza, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki (Ukraina) „Rozwijanie kompetencji tłumaczeniowych studentów polonistyki lwowskiej: metody i wyzwania”) i języka polskiego jako obcego w Polsce.

Część prezentacji dotyczyła spuścizny emigrantów polskich i obecności Polaków w kulturze światowej (np. Marta Guillermo-Sajdak, Uniwersytet ORT w Montevideo (Urugwaj) „Bilingwizm polsko-hiszpański w Argentynie. Drogi akulturacji językowej polskich imigrantów”; Michel Kobelinski, University of the State of Paraná (Brazylia) „Places of Memory and Public History: Social Networks and Cultural Engagement in Southern Brazil”).

Celem kongresu było stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół różnorodnych aspektów języka i kultury polskiej, wymiana doświadczeń oraz integracja badaczy z krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych zajmujących się polszczyzną, kulturą i literaturą polską.

 

Komitet organizacyjny:
Dr hab. Adrianna Seniów, prof. US (Instytut Językoznawstwa US) – przewodnicząca
Dr hab. Hanna Pułaczewska, prof. US (Instytut Językoznawstwa US)
Dr Agnieszka Szlachta (Instytut Językoznawstwa US)
Dr Nina Pielacińska (Instytut Literatury i Nowych Mediów US)
Dr Dorota Orsson (Instytut Językoznawstwa US)