76 naukowców z 33 zagranicznych i polskich ośrodków naukowych oraz instytucji weźmie udział w Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej, który odbędzie się w dniach 22–24 września 2021 roku w formie zdalnej (za pośrednictwem MS Teams). Konferencja organizowana jest przez Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wystąpienia zaprezentują badacze m.in. z Chin, Japonii, Urugwaju, Brazylii, Ukrainy, Czech i Niemiec zajmujący się językiem i kulturą polską. Ponadto uczestnikami kongresu będą przedstawiciele uczelni i instytucji z całego kraju.

– Celem kongresu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół różnorodnych aspektów języka i kultury polskiej, wymiana doświadczeń oraz integracja badaczy z krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych zajmujących się polszczyzną, kulturą i literaturą polską – wyjaśnia dr hab. Adrianna Seniów, prof. US z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, przewodnicząca komitetu organizacyjnego.

W blisko 70 wystąpieniach naukowcy omówią m.in. różnorodne aspekty badań polszczyzny, podejmą zagadnienia związane z językiem literatury pięknej, recepcją literatury polskiej na świecie czy tłumaczeniem literatury polskiej na języki obce. W osobnych panelach zostaną zaprezentowane tematy związane z nauczaniem języka polskiego za granicą i języka polskiego jako obcego w Polsce. Część prezentacji będzie dotyczyła spuścizny emigrantów polskich i obecności Polaków w kulturze światowej.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w kongresie. W najbliższych dniach zostaną udostępnione formularze rejestracyjne, za pomocą których możliwe będzie dołączenie do paneli naukowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Międzynarodowego Kongresu Języka i Kultury Polskiej są dostępne na stronie internetowej: https://mkjkp.usz.edu.pl.

Kontakt: mkjkp@usz.edu.pl

Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej – program

Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej – abstrakty