Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Otwarte lingwistyczne debaty XXI wieku organizowanej w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 21-22.04.2022. Zgodnie z nazwą Konferencji zapraszamy do dyskusji na aktualne tematy z zakresu językoznawstwa, translatoryki i glottodydaktyki, prezentowane z różnych perspektyw, a także do przedstawienia najnowszych doniesień dotyczących tendencji i metod badawczych. Streszczenia prosimy przesyłać w języku angielskim, natomiast nie ma ograniczeń, co do języka wystąpienia.

Więcej informacji: https://old2022.usz.edu.pl/

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US