Z radością informujemy, że prowadzone w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego czasopismo „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” otrzymało dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Rozwój czasopism naukowych”.

 
Celem programu jest rozwój polskich czasopism naukowych, m.in. w zakresie podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz ich obecności w międzynarodowym obiegu naukowym.
 
„Studia Językoznawcze” to rocznik, który ukazuje się od 2002 roku. Są w nim publikowane artykuły poświęcone różnorodnym zjawiskom językoznawczym. Czasopismo jest indeksowane w bazach: European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), BazHum i EBSCO.
 
Redaktor naczelną czasopisma jest dr hab. Adrianna Seniów, prof. US. Sekretarzem redakcji jest dr Agnieszka Szlachta.
 
Czasopismo jest wydawane w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Strona czasopisma: https://wnus.edu.pl/sj/pl/