ZAPROSZENIE INVITATION EINLADUNG

Niniejszym serdecznie zapraszamy do udziału w / we cordially invite you to attend the next /
wir laden Sie hiermit zu unserer nächsten Fachveranstaltung ein
7. Międzynarodowej Konferencji Przekładoznawczej
7th International Conference in Translation Studies
7. Internationale Übersetzungswissenschaftliche Konferenz
TRANSLATION LANDSCAPES VII

The conference is concerned with the problem of translation in general, both with literary and professional translations. The title suggests a wide perspective of the translation horizon which allows to create a communication platform for theorists and practitioners of specific types of translation and professional languages. The conference will be held in English, German and Polish language in a plenary session (literary studies, linguistics, specialized languages, culture studies).
Die Konferenz richtet sich an alle Interessierten am Problem der allgemeinen, literarischen und Fachübersetzung. Der Titel der Konferenz verweist auf eine universelle Auffassung des Problems der Übersetzung, was die Erschaffung einer Plattform für die Verständigung und Erfahrungsaustausch sowohl für die Theoretiker, als auch für die Praktiker der Übersetzungswissenschaft ermöglichte. Die Konferenz erfolgt in Plenarform (Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Fachsprachen, Kulturwissenschaft). Die Konferenzsprachen sind Englisch, Deutsch und Polnisch.
Konferencja jest skierowana do wszelkich osób zainteresowanych problemem przekładu ogólnego, literackiego i specjalistycznego, jak i języków specjalistycznych. Jej tytuł wskazuje na uniwersalne ujęcie problematyki przekładu, co pozwala na stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń zarówno dla teoretyków, jak i praktyków przekładoznawstwa. Obrady odbywać się będą w formie plenarnej (literaturoznawstwo, językoznawstwo, języki specjalistyczne, studia kulturoznawcze). Językami konferencji są język angielski, niemiecki i polski.
Data konferencji / Date / Datum: 26.-28.10.2023
Miejsce / Place / Ort: Pobierowo
Koszt udziału w konferencji / conference fee/ Konferenzgebühr 200 EURO / 950 PLN
Obejmuje on udział z referatem naukowym w języku konferencji, koszty zakwaterowania, wyżywienie, uroczysty bankiet oraz publikację recenzowanego artykułu w tomie pokonferencyjnym w wydawnictwie Brill (po pozytywnej recenzji w procedurze single blind peer review).
Included are: participation in the conference with a paper, accommodation, meals, banquet, paper publication after a positive single blind peer review in the conference volume published in Brill Publishing House.
In der Konferenzgebühr sind enthalten: Beteiligung an der Konferenz mit eigenem Beitrag, Unterkunft, Verpflegung, festlicher Empfang, Veröffentlichung des positiv rezensierten (single blind peer review) Beitrags im Konferenzband im Brill Verlag.
Application deadline: 15th of September 2023 / 15.09.2023
Application with paper’s abstract send to / Zgłoszenia wraz ze streszczeniem referatu na adres mailowy /
Anmeldungen mit dem Beitragsthema und Abstract an translation.conferences@gmail.com

Zaproszenie i zgłoszenie: TL VII zaproszenie

Opłatę konferencyjną należy wpłacać:

Uniwersytet Szczeciński
Al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin

 

ING BANK ŚLĄSKI SA
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
IBAN PL     46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
BIC/SWIFT      INGBPLPW
tytuł wpłaty/payment for     0135