Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana prof. Wolfganga Gladrowa (1943-2022), wybitnego slawisty, współpracującego od wielu lat z naukowcami naszego Instytutu. Pan Prof. Gladrow od 1981 r. pracował na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie – od 1993 r. do przejścia na emeryturę był profesorem języków wschodniosłowiańskich w tamtejszym Instytucie Slawistyki. Badał zagadnienia składni oraz pragmatyki w ujęciu kontrastywnym, z językiem niemieckim. Wielokrotnie gościł na konferencjach językoznawczych, organizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej US w Pobierowie, często wspierał nas również jako autor artykułów i recenzent tomów serii „Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft”. Przy swoich znakomitych osiągnięciach prof. Wolfgang Gladrow pozostał osobą życzliwą, pogodną i skromną.