Dyrektor Instytutu Językoznawstwa
dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US
tel. (91) 444 27 14