W dyscyplinie językoznawstwa prowadzone są niżej wymienione kierunki studiów:

 • global communication, studia stacjonarne I stopnia
 • filologia angielska, studia stacjonarne + niestacjonarne I i II stopnia
 • filologia germańska, studia stacjonarne I i II stopnia + niestacjonarne I stopnia
 • filologia germańska z dodatkowym językiem obcym, studia stacjonarne I stopnia
 • filologia hiszpańska / iberystyka – studia hiszpańskie,
  studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • filologia norweska / skandynawistyka – studia norweskie, studia stacjonarne I stopnia
 • filologia romańska, studia stacjonarne II stopnia
 • filologia romańska z językiem obcym do wyboru, studia stacjonarne I stopnia
 • filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym, studia stacjonarne I stopnia
 • lingwistyka dla biznesu tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie,
  studia stacjonarne I stopnia
 • przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym, studia stacjonarne II stopnia