Uniwersytet Szczeciński

Instytut Językoznastwa

tel. 91 444 27 14

 

al. Piastów 40B, bud. 5,
71-065 Szczecin