Rada Naukowa Instytutu Językoznawstwa

Przewodnicząca Rady Naukowej – dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US

Członkowie Rady Naukowej:

 • prof. dr hab. Ewa Kołodziejek
 • dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof. US
 • dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US
 • dr hab. Barbara Komenda-Earle, prof. US
 • dr hab. Dorota Kozaryn, prof. US
 • dr hab. Leonarda Mariak, prof. US
 • dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US
 • dr hab. Swietłana Niewzorowa, prof. US
 • dr hab. Ewa Pajewska, prof. US
 • dr hab. Anna Pilarski, prof. US
 • dr hab. Hanna Pułaczewska, prof. US
 • dr hab. Adrianna Seniów, prof. US
 • dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US
 • dr hab. Anna Sulikowska
 • dr hab. Agnieszka Szczaus
 • dr hab. Piotr Wojdak
 • dr Beata Afeltowicz
 • dr Maria Brenda
 • dr Emil Lesner
 • dr Katarzyna Ochmańska
 • dr Małgorzata Osiewicz-Maternowska
 • dr Małgorzata Sokół
 • dr Katarzyna Sztandarska
 • dr Magdalena Zyga