Morfologia słowa (fr. Morphologie du mot)

W wykładzie proponuje się analizę języka jako złożonego i dynamicznego systemu, na który składają się różne i względnie zależne od siebie poziomy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona poziomowi morfologicznemu, a wraz z nim słowotwórstwu opartemu na wybranych przedimkach pochodzenia greckiego i łacińskiego. Obecność starożytnych cząstek w słowach należących do języka codziennej komunikacji (hipermarket, superoferta) oraz słowach charakteryzujących dyskurs naukowy, np. medyczny, prawniczy, nauk ścisłych (hipotermia, ultrafiolet, paneuropejski…) sprawia, że wciąż jako Europa stanowimy jedność kulturową, a  obecność greki i łaciny – dwóch prajęzyków –  świadczy o wpływie przeszłości na teraźniejszość, nauki na życie, życia na naukę.

Analiza dotyczyć będzie przede wszystkim języka francuskiego, choć, jak zostanie wykazane, znajomość wskazanych cząstek słowotwórczych pozostaje przydatna także w języku polskim, angielskim i wielu innych.

W drugiej części przewiduje się zestaw ćwiczeń pozwalających na rozwój myślenia przez analogię oraz kreatywności językowej. 

dr Wioletta A. Piegzik – Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego